Ingemar H Drogell © Trademark •

Ingemar H. Drogell

info@ingemardrogell.com                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              

 


 

Ingemar H. Drogell 

Har över 35 års yrkeserfarenhet från bankjuridik, advokatverksamhet, styrelsearbete i medelstora och stora företag, engagemang i olika organisationer i Sverige och Internationellt. Engagerad i följande:

Till Företag:

- Aktivt styrelsearbete - "Advisory Board"

- Etablering av företag i Sverige och internationellt

- Mentor till entreprenörer

- Kontaktskapande mellan företag nationellt och internationellt

- Företagsöverlåtelser och Företagsförvärv

- Generationsskiften: Assisterar Köpare att hitta bra företag att förvärva, och assisterar Säljare att hitta bra Köpare. Samordnar lösningar. 

- Lösa tvister i företag och mellan företag

Till Privatpersoner:

- Ombud och förhandlare vid kontakter med företag, banker och myndigheter

- Lösa tvister

- Familjerätt

Responsring Group:

Samarbete i  Responsring Group, med jurister och ekonomer, kvinnor och män, som har mångårig yrkeserfarenhet från advokatbyråer, banker, revisionsföretag, organisationer och företag. När de, därutöver, behöver kompletterande kunskaper och erfarenheter, så har de kontakter med experter inom en rad områden.

Presentation:     www.responsring.com                  Responsring News:       http://responsringnews.responsring.se

Ingemar har författat följande böcker:   

"Lycklig och Fri Företagare", 2011

Kompetens och Tankar, Mål för Företaget och Privat, Affärsidé-Strategi, Affärsplan, Att vara Chef, Kompanjonskap, Människan bakom Företagaren, Planera och Prioritera, Rådgivare, Organisation och Personal, Jantelagen, Ekonomi-Budgets-Revision, Privata ekonomin, Marknadsföring, Säkerhet i Företaget och Privat samt Krishantering, Förhandlingar, Mat-Ätande-Drycker-Motion. Naturen-Nöjen etc. etc. 

"Lycklig och Fri Senior", 2011

 Du har ett nöjt leende på läpparna, Hur gammal är du egentligen? Oro, Mål-Önskemål i livet, Ilska, Jantelagen, Ensam-Vänner-Släkten-Bitter-Nya vänner, Pengar, Mat-Ätande-Drycker-Motion, Naturen-Nöjen, Kompetens och Tankar, Stress-Fientlighet-Utbrändhet, Din kompetens-guld värd etc. etc.

Tidigare böcker, som Ingemar Drogell skrivit:

"Klippa Vingarna" 1992 (hur man löser akuta kriser i sitt liv), "Må bra - även som företagare" 2006

Kontakt med Ingemar H. Drogell:       info@ingemardrogell.com                 tel. 0735 635740

 

Ingemar H. Drogell: 

* Uppvuxen i Ludvika. Handelsgymnasium. * Militärtjänst på P1 och P10 och efter jur.kand. i Uppsala, utbildad till auditör i det militära.*Engagerad i Smips- Sveriges militära psykologiska försvar. * Anställd hos Nilsson & Zedendahls advokatbyrå, Dalarna. Arbetade där några år som biträdande jurist. * Därefter chef Handelsbankens juristavdelning på Regionhuvudkontoret i Umeå och därefter några år Handelsbankens utlandsavdelning i Stockholm.* Var ordförande i Sverige i organisationen RoundTable. * Var under flera år ordförande i Sverige för ToPF, Totalförsvarets Psykförsvarsförbund, inom det psykologiska försvaret. 

*Efter Handelsbanken - återgick till advokatverksamhet och blev delägare i Olof Nyströms Advokatbyrå i Stockholm några år.  * Därefter delägare och vd i Juristhuset i Stockholm flera år. Som advokat arbetade han som försvarare i brottmål, konkursförvaltare, ombud för  ungdomar i LVU-mål, samt även  affärsjuridik i Sverige och internationellt. * Ingemar var också ordförande under flera år i en företagsstyrelse i en affärsbank i Stockholm, samt styrelseledamot i flera medelstora och stora företag.* Utöver detta styrelseledamot i advokatsektionen i JUSEK samt styrelseledamot i en sektion inom Advokatsamfundet. * Efter det Ingemar slutat på Juristhuset, engagerades han som bolagsjurist i flera företag inom media, produktionsföretag samt hotell & konferensbranschen. Är idag engagerad som bolagsjurist och affärsjurist i samarbetet med andra experter i: 

Responsring Group

www.responsring.com